Haptotherapie voor kind en ouders

Ook een kind kan ‘niet lekker in zijn vel zitten’.  Dat kan gebeuren door gebeurtenissen op school, in jullie gezin of door ‘problematiek’ bij het kind zelf. Een kind uit zich wellicht door onrust, boosheid, angst of lichamelijke klachten. Soms heeft het nog geen woorden voor wat het voelt.

Opvoeden gebeurd in de wisselwerking tussen ouder en kind. Het zien wat je kind nodig heeft, begrijpen wat er in je kind omgaat en daarnaast als ouders ook je ruimte nemen, is iedere dag een uitdaging.
Kun je als ouder in de hectiek van de dag je rust bewaren of ben je in de greep van je emotionele en mentale reacties?  Vaak merk je daaraan hoe jijzelf op dat moment in je vel zit en hoeveel draagkracht je hebt. De balans tussen wat je kind nodig heeft en wat je als ouder nodig hebt, is soms lastig. In de therapie onderzoeken we welke handvatten je als ouder in huis hebt om de balans in jullie gezin te houden. Thema`s als verbinding maken, communicatie en leidinggeven staan centraal.

De relatie tussen kind en ouders is een uitgangspunt van de therapie, daarom word je als ouders uitgenodigd mee te doen aan de therapie.
Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt dat zij vaker zónder ouders naar de therapiesessies zullen komen.

Wil je zeker weten of je met je vraag bij mij aan het goede adres bent? Je bent welkom voor een kosteloos oriënterend gesprek van 20 minuten.

Voor wie? ouder/opvoeder

  • die aanloopt tegen vragen of problemen op het gebied van contact en communicatie met zijn kind, (luisteren, contact zonder strijd)
  • wiens kind laat zien dat het niet lekker in zijn vel zit en moeite heeft om gevoel/emoties te delen
  • wiens relatie met zijn kind na de scheiding beschadiging heeft opgelopen
  • wiens kind op school niet lekker in zijn vel zit en dit uit door gedrag -en concentratieproblemen
  • zich zorgen maakt over de sociale en emotionele ontwikkeling van zijn kind

Hoe
De haptotherapeutische sessies bestaan uit lichaamsgerichte spel- en ervaringsoefeningen. Zij richten zich op de verbinding tussen kind en ouder, waardoor je als ouder nog beter kan horen en begrijpen wat er in je kind omgaat, (sensitief wordt voor de taal van je kind).
Daarmee help je je kind, om wat er in zijn binnenste omgaat, te voelen en verwoorden. De verbinding zit in de communicatie.
In de sessies krijg je handvatten in luisteren, communicatie en leidinggeven die je als ouder ondersteunen bij de opvoeding.
Naast spelsessies zijn er tussendoor sessies met ouder(s) en therapeut, zonder kind.

Intake
Een eerste en tweede gesprek/spelsessie zijn bedoeld om de vraag te verhelderen en doelen op te stellen. Van belang is dat jullie kind bij één van die gesprek/spelsessie aanwezig is zodat ieder kan vertellen (vanuit eigen belevingswereld) waar hij mee zit. Ook is van belang dat ieder kan ervaren of er een klik is met de therapeut. Beide ouders (bij kinderen onder de 16 jaar) moeten toestemming geven voor en worden uitgenodigd om mee te doen aan de haptotherapeutische begeleiding.
Voor de behandeling van een kind tussen de 0 en 16 jaar dienen beide ouders akkoord te geven door middel van een handtekening onder de behandelovereenkomst.

Het tarief
voor een afspraak van 60 minuten is € 75. Haptotherapie wordt in de aanvullende verzekering vergoed door de zorgverzekeraars. Kijk voor de hoogte van de vergoedingen op de website van je zorgverzekering.

Als Haptotherapeut bent ik aangesloten bij de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Alsmede bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ook ben ik geregistreerd bij de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en aangesloten bij de AIT, Associatie voor Interactiebegeleiding.