Video Interactie Begeleiding & Sherborne bewegingspedagogiek

Sherborne Samenspel is een bewegingsspel voor kind(eren) en ouders, lees ook pleeg- of adoptieouders samen, onder begeleiding van de therapeut.
Door doelgericht en op een speelse manier gebruik te maken van bewegingssituaties en lichamelijk contact, kan het kind beter contact maken met zichzelf en met zijn omgeving.
Vanuit de ervaring van een veilig en positief contact met de ouder leert het kind weer te vertrouwen op anderen en op zichzelf.

Voor wie

  • kinderen met een moeizame start (bijv. vroeggeboorte, complicaties bij geboorte, huilbaby.)
  • pleeg- en adoptiekinderen die een breuk in de hechting hebben meegemaakt, en basisvertrouwen moeten opbouwen in hun nieuwe opvoeders.
  • kinderen die (licht) traumatische ervaringen hebben mee gemaakt (bijv. ziekenhuisopnamen, verlies van een dierbare, vechtscheiding ouders, plotselinge grote veranderingen)
  • kinderen van ouders die last hebben (gehad) van psychische problemen zoals (postnatale) depressie of angsten.

Hoe
Tijdens de sessie laat de therapeut de ouders of opvoeders en het kind kennis maken met verschillende bewegings-spelvormen. Er wordt aangesloten bij het kind door te beginnen met de vorm van bewegen en contact maken waar het kind zich vertrouwd bij voelt. Langzamerhand wordt door middel van kleine veranderingen een omslag gemaakt naar een andere bewegingsvorm of manier van contact maken, in het tempo dat het kind aan kan.
Sherborne sluit, als begeleidingsvorm, goed aan bij de Video Interactie Begeleiding. In overleg kunnen ook video opnames worden gemaakt van de Sherborne sessie, die op een later tijdstip worden teruggekeken.

Video interactie begeleiding is een vorm van begeleiding voor ouders, lees ook pleeg-, of adoptieouders, die tegen vragen en moeilijkheden aanlopen in de opvoeding als het gaat om een kwetsbaar kind wat op het gebied van hechting en basisvertrouwen veel gemist heeft.
De begeleiding richt zich op het verbeteren van de communicatie en het onderlinge contact tussen ouder en kind. Het doel is het verstevigen of herstellen van het basisvertrouwen van het kind.
Dit gebeurt door middel van video-opnames in het gezin en het bespreken ervan. Het maken van een video opname is in eerste instantie heel spannend voor alle gezinsleden. Echter zul je in de bespreking van de opnames juist zien wat er goed gaat zodat je dit nog meer kunt inzetten. Door het terugkijken van de opnames krijg je inzicht en handvatten op welke wijze je je kind positief kan ondersteunen in zijn ontwikkeling. Dit proces maakt het mogelijk om ‘met andere ogen’ te kijken alsmede het gedrag van je kind beter te begrijpen. Daardoor kun je als ouder weer genieten van het contact.

Voor wie

  • wiens kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen
  • een pleeg- of adoptiekind opvoed die moeite heeft met hechten en basisvertrouwen
  • vragen heeft over wat zijn kind nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding

Hoe
Als begeleider maak ik een video-opname van ongeveer 20 minuten van een gezamenlijk moment van het dagelijks gezinsleven.
Op een later tijdstip bespreken we samen (zonder het kind erbij) de video-opname door middel van een micro-analyse. Hierdoor krijg je een helder beeld van datgene wat goed gaat en dat wat minder goed gaat.
Vervolgens kunnen we samen concrete doelen formuleren. In de vervolg video-opname(s) krijg je letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van het kind ‘in beeld’.

Kosten
Een sessie van 60 minuten kost € 75 (inclusief het voorbereiden van de video-opname door de therapeut & inclusief 21 % btw).

Ik ben aangesloten bij de AIT; Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling, ook ben ik geregistreerd in het SKJ; Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (nr. 461010030)