Kosten en algemene voorwaarden

Marielle Bijker handelend onder Voelkracht, Kvk nummer: 60155655, te  Jan Smitzlaan 7 Eindhoven. Voelkracht is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, de NFG.
De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de Beroepscode zoals opgesteld door de  NFG en aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz).
Voelkracht biedt complementaire hulp.
Ook is Voelkracht aangesloten bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Tarief voor Haptotherapie;  € 80 voor een sessie van 60 minuten. Haptotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering, door de meeste zorgverzekeraars. Kijk voor de vergoedingen op de website van je zorgverzekering.
Haptotherapie is vrijgesteld van btw, (11.1.G.1a Wet OB 1968.)

Algemene voorwaarden
Bij verhindering dien je een afspraak uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te annuleren.
‘Bij niet tijdig annuleren van de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.’

Betaling: de factuur van iedere afspraak wordt achteraf per mail toegestuurd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
‘Bij niet betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.’

Een klacht, en dan?
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over het verloop van mijn begeleiding dan nodig ik je uit om dat met mij te bespreken.
‘Indien de cliënt het nodig heeft, kan hij/ zij daarbij (kosteloos) geholpen worden door de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging. Alle informatie daarover is te vinden op de NFG-webpagina https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

WGBO, (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).
Aan deze wet heeft iedere therapeut zich te houden. Deze wet regelt;
-het recht op informatie
-toestemmingsvereiste voor een behandeling
-de plicht om een cliëntdossier aan te leggen
-recht op inzage door de cliënt in dit dossier
-geheimhouding van cliëntgegevens

update december 2022