Wie ben ik

Voelkracht staat voor de kracht van je gevoel.
De innerlijke gids die je laat weten waar je goed in bent en welke richting je gaat.
Voelkracht staat ook voor het voelen van levenskracht,
de vitale kracht die in ieder mens aanwezig is.

Hallo, ik ben Mariëlle en ik heb me altijd afgevraagd; Hoe doe je dat nou; jeZélf worden? Weet iemand waar de handleiding is??
In mij stonden onzekerheid, gevoeligheid en ‘drang om de wereld te verbeteren’, lange tijd op de voorgrond. Daardoor kon ik moeilijk contact maken met wat ik nog meer in huis had.
Op mijn pad om méér mezelf te worden, werd ik geleid door yoga en haptonomie. Ik stond vaker even stil en keerde mijn aandacht naar binnen. Míjn beleving van situaties en de emoties die daar bij hoorden, leerde ik beter serieus nemen en duiden. Deze ‘informatie’ was nodig om mijn éigen keuzes te kunnen maken. Het gaf mij de focus op wat er al is, niet op wat ik zou moeten veranderen.
Daar waar ik altijd hard werkte om dingen te bereiken, kwam er nu meer acceptatie en aanvaarding, een verademing kan ik wel zeggen.
“Geef je gevoel de ruimte en maak contact met je zee aan mogelijkheden,” werd mijn motto.

De 4-jarige post HBO opleiding tot haptotherapeut heb ik gevolgd aan het Instituut voor Toegepaste Haptonomie in Nijmegen. Daarvóór heb ik opleiding en jaren werkervaring opgedaan in de (ortho)pedagogiek, Pleegzorg, kinderopvang en welzijnswerk. Ik heb gezien hoe belangrijk de eerste levensjaren van een mens zijn. Wat de invloed van lichamelijke geborgenheid, emotionele beschikbaarheid en oprechte aandacht is voor de ontwikkeling van een kind en diens toekomst.
In mijn werk kon ik mijn expertise over hechting en verbinding tot uiting laten komen in de Video Interactie Begeleiding en de Sherborne Samenspel.

Naast dat ik een yogaopleiding heb afgerond (2008) welke een grote inspiratie vormt in mijn werk, heb ik in 2019 de Mindfulness (MBSR) training gedaan om zelf trainer te worden. Op dit moment geef ik de Mindfulness Plus training in Eindhoven bij Mudita, https://mudita-academie.nl/academie/training-mindfulness-plus/  De Mindfulness heb ik omarmd omdat het zo prachtig eenvoudig is, de basis voor iedereen die op een gezonde manier met stress wil leren omgaan, bewust wil leven en genieten van wat er is.

Mijn uitgangspunt in de begeleiding is de mens als geheel (lichaam, geest en ziel). Alsook de mens in de context van het gezin waarin hij/ zij opgroeit/ opgegroeid is. Daarom werk ik graag met ouders en kinderen, want dat is het begin.
Ik woon samen met mijn partner en hij is vader van een dochter. Zelf heb ik geen kinderen, dat is een bewuste keuze. Dit doet niets af aan het feit dat ik enorm geniet van kinderen, hun eerlijkheid, onbevangenheid, flexibiliteit en hoe gevat en grappig ze zijn.

Een vraag die voor mij centraal staat; Hoe kun je goed voor jezelf zorgen in deze wereld vol prikkels en verwachtingen?
In deze therapie kun je leren hoe jíj daar mee om wil gaan. Ik sluit aan bij jou en neem mijn rugzak met voelkracht mee om je nieuwe ervaringen aan te bieden. Daarbij put ik bijvoorbeeld ook uit de POLYVAGAAL theorie. Die theorie gaat over de communicatie tussen hersenen en lichaam. Het beschrijft hoe lichamelijke signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen. Sinds kort ben ik ook de ACT, Acceptance and Commitment Therapy, aan het bestuderen. Fijn om in beweging te blijven.

Ik ben aangesloten bij de NFG (beroepsvereniging) en de RBCZ (kwaliteitsregister).

De portretfoto is gemaakt door Jerry Smith