Haptotherapie voor kind en ouders

Ook een kind kan soms ‘niet lekker in zijn vel zitten’.  Dat kan zijn door gebeurtenissen op school, in jullie gezin of door problematiek bij het kind zelf. Een kind uit dit wellicht door onrust, boosheid, angst of lichamelijke klachten. Misschien heeft het geen woorden voor wat het voelt of kan het zich nog niet goed uiten. Als ouder wil je altijd een veilige haven bieden en begrijpen wat er in je kind omgaat. Soms kan je kind op dat moment een steuntje in de rug gebruiken en ook als ouders kan het fijn zijn handvatten te krijgen hoe om te gaan met ‘moeilijk’ gedrag.

Opvoeden gebeurd in de wisselwerking tussen ouder en kind. Het zien wat je kind nodig heeft en als ouder(s) ook je ruimte nemen, is iedere dag een uitdaging. Kun je als ouder in de hectiek van de dag je rust bewaren of ben je in de greep van je emotionele en mentale reacties?  Vaak merk je daaraan hoe jijzelf op dat moment in je vel zit en hoeveel draagkracht je hebt. De relatie tussen kind en ouder is een uitgangspunt van de therapie, daarom word je als ouder(s) uitgenodigd mee te doen aan de therapie. Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt dat zij vaker zónder ouders naar de therapiesessies zullen komen.

Wil je zeker weten of je met je vraag bij mij aan het goede adres bent? Je bent welkom voor een kosteloos oriënterend gesprek van 20 minuten.

Voor wie

  • aanloopt tegen vragen of problemen op het gebied van contact en communicatie met zijn kind
  • wiens kind zelf ervaart dat het niet lekker in zijn vel zit en moeite heeft zijn gevoelens te delen
  • de relatie met zijn kind na de scheiding beschadiging heeft opgelopen
  • als zijn kind op school niet lekker in zijn vel zit, (concentratieproblemen of gedrag)
  • wil weten wat er in zijn kind omgaat (bijvoorbeeld na een heftige gebeurtenis te hebben meegemaakt)
  • zich zorgen maakt over de sociale en emotionele ontwikkeling van zijn kind

Hoe
De haptotherapeutische sessies bestaan uit lichaamsgerichte spel en ervaringsoefeningen, waarbij gevoel en beleving voorop staan. De oefeningen richten zich op lichaamsbewustzijn, in verbinding met elkaar.  Als ouder(s) wordt je daardoor meer sensitief voor de taal van je kind en kan je je kind beter aanvoelen en begrijpen.
Tevens help je je kind om, wat er in zijn binnenste omgaat, te verwoorden en te delen. Een kind leert om steviger te staan voor zichzelf door kenbaar te maken wat hij nodig heeft, en dat geldt ook voor de ouder.

Intake
Een eerste en tweede gesprek/spelsessie zijn bedoeld om de vraag te verhelderen en doelen op te stellen. Van belang is dat jullie kind bij één van die gesprek/spelsessie aanwezig is zodat ieder kan vertellen (vanuit eigen belevingswereld) waar hij mee zit. Ook is van belang dat ieder kan ervaren of er een klik is met de therapeut. Beide ouders (bij kinderen onder de 16 jaar) moeten toestemming geven voor en worden uitgenodigd om mee te doen aan de haptotherapeutische begeleiding.
Voor de behandeling van een kind tussen de 0 en 16 jaar dienen beide ouders akkoord te geven door middel van een handtekening onder de behandelovereenkomst.

Het tarief
voor een afspraak van 60 minuten is € 75. Haptotherapie wordt in de aanvullende verzekering vergoed door de zorgverzekeraars. Kijk voor de hoogte van de vergoedingen op de website van je zorgverzekering.

Als Haptotherapeut bent ik aangesloten bij de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Alsmede bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ook ben ik geregistreerd bij de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en aangesloten bij de AIT, Associatie voor Interactiebegeleiding.