Opvoedingsondersteuning

Opvoeden en samenleven in een gezin is een dynamisch proces. Met fijne en ontroerende momenten, twijfels en zorgen. Ieder gezinslid, groot en klein neemt zijn eigenheid mee en vraagt om gezien te worden. Op het moment dat je een kind opvoedt dat op het gebied van hechting en basisvertrouwen veel gemist heeft dan kun je met bijzonder gedrag te maken krijgen. Een veilige hechting (gezond basisvertrouwen) heeft invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden; sociaal-emotioneel, leer-en concentratievermogen, grenzen, identiteitsontwikkeling, zelfstandigheid, intimiteit, om er een paar te noemen.

Video interactie begeleiding en Sherborne Samenspel zijn twee methoden die je als ouder(s) en opvoeders inzicht en handvatten kunnen geven om met een kind met deze problematiek om te gaan. Ook kan de school betrokken worden bij de begeleiding.

Zie verder op de pagina Video interactie begeleiding en Sherborne bewegingspedagogiek voor meer informatie.