Inspiratie & de tast

Inspiratie = “een bewustzijnstoestand of bezieling waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die nodig is om tot een uiting te komen.” (Van Dale).

Deze pagina gaat over mijn inspiratie en motivatie om haptotherapeut te zijn. Over het geven van woorden aan wat haptotherapie ís en over het bijzondere en broodnodige van aanraken en verbinden met anderen.

Verbinding is een basisbehoefte voor ons mensen, ergens bij te horen, dat groter is dan wijzelf, dat inspireert ons en geeft ons reden van bestaan.
Ik citeer graag schrijfster Brené Brown; “Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en, steun en kracht ontlenen aan de relatie.”
Verbinding is zo klein en zo groot. Het is een glimlach van een onbekende op straat. Een knuffel van je partner als je moe thuiskomt. Een goed gesprek met een vriend over je onzekerheid en twijfels.  Een wandeling door het bos met je wandelmaatje. Samen eten. Samen een mooie film zien. De lievelingstaart van je nichtje geven op haar verjaardag. Theedrinken na de yogales. De kinderen opvangen van een vriendin als het echt even nodig is. Uitgenodigd worden voor een feestje. Uitspreken dat je de samenwerking heel tof vindt. Iemand die even je hand pakt als je het nodig hebt. Blij zijn als je elkaar tegenkomt.
Herkenbaar?

Een cliënt vertelde me vandaag;
“Ik ben veranderd; Ik ga nu eerst voelen, dan denken en dan in actie komen. Ja! voor mij is dat de perfecte volgorde. Voorheen dacht ik eerst heel lang na, dan kwam ik snel in actie en dáárna ging ik pas voelen. Regelmatig was ik dan in een situatie beland die niet bij me paste. Ik begreep niet altijd hoe dat kwam maar nu zie ik het! Ik nam mijn gevoel niet serieus. Nu doe ik dat wél én daar neem ik mijn tijd voor,.. dus heb ik niet meteen een antwoord..
En als een ander dat vervelend vind dan heeft ie pech! Want ik ga eerst even voelen en daar neem ik mijn tijd voor.”
Toen bleef het even stil, alsof ze haar eigen woorden liet bezinken,…. en moesten we allebei erg lachen, van blijdschap.
“Ontwikkel je gevoel, het denken is al genoeg aan het woord”
…..

“Haptotherapie gaat gewoon over in contact zijn met je zelf, met anderen, met je omgeving.”
Simpel toch?
Als je haptotherapie gaat uitleggen mis je de essentie, want het gaat niet over begrijpen of snappen, maar over ervaren en beleven.

.. wat is..?
Hapto staat voor tast
Tast is één van de zintuigen van de mens
Tast is aangeraakt worden en aanraken
Geraakt worden, “wat voel jij erbij?”
Wat is jouw manier van kijken, beleven, ervaren?
Zeg(t) wie jij bent
Op dit moment
Dicht bij jezelf
Verbonden, ook samen
Je bent niet alléén
In contact met de ander, leer je over jezelf
Zet in beweging
Neem(t) tijd
Dit bewustwordingsproces
Opent
Naar méér
Van jezelf
En de ander
Wisselwerking
Bevestiging
Ja !

              Onder de titel “Haptonomie, van denken naar voelen.”  uit Happinez 2016-2
“Het onhandige is dat naarmate je minder goed in je vel zit, het ook lastiger wordt om te weten wat je voelt.
We leven in een maatschappij waarin het niet zo gewoon is om openlijk om hulp te vragen.
Maar als je angst, verdriet of woede lang genoeg onderdrukt -bewust of onbewust- neemt je lichaam het over en kunnen er fysieke klachten ontstaan.
Een haptotherapeut kan helpen om je bewust te worden van dat proces en te durven voelen wat er gebeurd. De therapeut verbindt zich met jou, maakt wezenlijk contact, waardoor jij de dingen die je voelt gaat herkennen.” 
**

 Ieder mens is in staat om gevoelens te ervaren. 
We kennen allemaal verdriet, angst, boosheid, vreugde en ook jaloezie, schaamte, hoop of machteloosheid. Het zit allemaal in ons, maar omdat in onze westerse samenleving de nadruk ligt op snelheid, op praktisch en logisch omgaan met jezelf en met elkaar, raken emoties meer op de achtergrond. Contact maken met emoties neemt tijd in beslag en daar nemen we vaak geen (priori)tijd voor! We leren om emoties te relativeren en vermijden ze door hard te werken, afstand te houden tot anderen of door veel te drinken, te eten, te feesten.
Ook kan het onderdrukken van emoties ons afstompen, lichamelijke spanning opbouwen of depressief maken. We kunnen er afstandelijker, rationeler of cynischer door worden dan we in feite zijn. Het vermijden van gevoelens helpt ons niet, want ze zitten in ons en beïnvloeden ons levensgeluk en relaties.
Emotie is energie in beweging en vraagt om gehoord te worden om dan weer te kunnen verdwijnen. Dus MORAAL van dit verhaal;-) als we bereid zijn tijd te nemen om naar onze emoties te luisteren, om de invloed ervan op ons denken op waarde te schatten, worden ze als een kompas door het leven en een bron van inspiratie!

  **                                                                                                                                 
 

     Van mezelf houden
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
begreep ik dat ik steeds weer, en bij iedere gelegenheid,
op het juiste moment en op de juiste plaats ben.
     Dat alles wat gebeurt goed is.
     Vanaf dat moment heb ik rust.
     Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
     ben ik ermee opgehouden naar een ander,
      beter leven te verlangen
Ik kon zien dat alles om mij heen een uitnodiging is om te groeien.
     Nu weet ik dat men dat RIJPEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
ben ik ermee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te beroven.
Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst.
Nu doe ik slechts wat me vreugde en plezier brengt,
     waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt.
     Op mijn manier en in mijn eigen tempo.
     Nu weet ik dat men dat EERLIJKHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

geschreven door Charlie Chaplin