Inspiratie & de tast

Inspiratie = inademing, ofwel  “een bewustzijnstoestand of bezieling waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die nodig is om tot een uiting te komen.” (Van Dale).

Een pagina over mijn inspiratie en motivatie om haptotherapeut te zijn. Over het geven van woorden aan wat haptotherapie ís en over het bijzondere en broodnodige van aanraken en verbinden met anderen.

Een cliënt vertelde me vandaag;
“Ik ben veranderd; Ik ga nu eerst voelen, dan denken en dan in actie komen. Ja! voor mij is dat de perfecte volgorde. Voorheen dacht ik eerst heel lang na, dan kwam ik snel in actie en dáárna ging ik pas voelen. Regelmatig was ik dan in een situatie beland die niet bij me paste. Ik begreep niet altijd hoe dat kwam maar nu zie ik het! Ik nam mijn gevoel niet serieus. Nu doe ik dat wél én daar neem ik mijn tijd voor,.. dus heb ik niet meteen een antwoord..
En als een ander dat vervelend vind dan heeft ie pech! Want ik ga eerst even voelen en daar neem ik mijn tijd voor.”
Toen bleef het even stil, alsof ze haar eigen woorden liet bezinken,…. en moesten we allebei erg lachen, van blijdschap.
“Ontwikkel je gevoel, het denken is al genoeg aan het woord”

Haptotherapie gaat gewoon over in contact zijn met je zelf, met anderen, met je omgeving.”
Simpel toch?
Als je haptotherapie gaat uitleggen mis je de essentie, want het gaat niet over begrijpen of snappen, maar over ervaren en beleven.

.. wat is..?

Hapto staat voor tast
Tast is één van de zintuigen van de mens
Tast is aangeraakt worden en aanraken
Geraakt worden, “wat voel jij erbij?”
Wat is jouw manier van kijken, beleven, ervaren?
Zeg(t) wie jij bent
Op dit moment
Dicht bij jezelf
Verbonden, ook samen
Je bent niet alléén
In contact met de ander, leer je over jezelf
Zet in beweging
Neem(t) tijd
Dit bewustwordingsproces
Opent
Naar méér
Van jezelf
En de ander
Wisselwerking
Bevestiging
Ja !

              Onder de titel “Haptonomie, van denken naar voelen.”  uit Happinez 2016-2
“Het onhandige is dat naarmate je minder goed in je vel zit, het ook lastiger wordt om te weten wat je voelt.
We leven in een maatschappij waarin het niet zo gewoon is om openlijk om hulp te vragen.
Maar als je angst, verdriet of woede lang genoeg onderdrukt -bewust of onbewust- neemt je lichaam het over en kunnen er fysieke klachten ontstaan.
Een haptotherapeut kan helpen om je bewust te worden van dat proces en te durven voelen wat er gebeurd. De therapeut verbindt zich met jou, maakt wezenlijk contact, waardoor jij de dingen die je voelt gaat herkennen.”  **

 

     Van mezelf houden
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
begreep ik dat ik steeds weer, en bij iedere gelegenheid,
op het juiste moment en op de juiste plaats ben.
     Dat alles wat gebeurt goed is.
     Vanaf dat moment heb ik rust.
     Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
     ben ik ermee opgehouden naar een ander,
      beter leven te verlangen
Ik kon zien dat alles om mij heen een uitnodiging is om te groeien.
     Nu weet ik dat men dat RIJPEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
ben ik ermee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te beroven.
Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst.
Nu doe ik slechts wat me vreugde en plezier brengt,
     waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt.
     Op mijn manier en in mijn eigen tempo.
     Nu weet ik dat men dat EERLIJKHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,

geschreven door Charlie Chaplin