Inspiratie

Inspiratie = Inademing, ofwel  “een bewustzijnstoestand of bezieling waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die nodig is om tot een uiting te komen.” (Van Dale)

Deze pagina gaat over mijn inspiratie om haptotherapeut te zijn én over het geven van woorden aan wat haptotherapie nu precies is.
“Haptotherapie gaat gewoon over in contact zijn met je zelf en in contact zijn met anderen.”
Simpel toch?  

“Als je haptotherapie gaat uitleggen mis je de essentie want het gaat niet over begrijpen of snappen maar over ervaren en voelen”.
.. wat is..?

Hapto staat voor tast
Tast is één van de zintuigen van de mens
Tast is aangeraakt worden en aanraken
Geraakt worden
Wat voel jij erbij?
Wat is jouw manier van kijken, beleven, ervaren?
Zegt wie jij bent
Op dit moment
Verbonden met jezelf
En met anderen
Samen, niet alléén
In contact met een ander leer je over jezelf
Neem(t) tijd
Zet je in beweging
Een bewustwordingsproces
Opent
Naar méér
Van jezelf
En de ander
Wisselwerking

****    ****    ****    ****    ****