Haptotherapie kind en ouders

Ook een kind kan ‘niet lekker in zijn vel zitten’.  Dat kan gebeuren door gebeurtenissen op school, in het gezin of in de sociale omgeving. Een kind uit dat wellicht door onrust, boosheid, angst en/of lichamelijke klachten.
Soms kan het gedrag voor jou als ouder lastig zijn; hoe reageer je erop en wat doet het met jouzelf ?

Opvoeden gebeurd in de wisselwerking tussen ouder en kind. Het zien wat je kind nodig heeft en daarnaast als ouders ook je ruimte nemen, is iedere dag een uitdaging.
Kinderen zijn van nature gericht op de ouders, op diegenen die voor ze zorgen en van ze houden. Ze leren het meest van hun ouders omdat zij dagelijks hun grote voorbeeld zijn. Ieder kind reageert op zijn omgeving op zijn eigen manier vanuit karakter en temperament.

Gedrag van een kind bekijk ik in samenhang met de leefomgeving, ook wel het gezinssysteem genoemd.
Naast de lichaams- en verbindingsgerichte spelsessies met kind en ouder samen, zijn er afspraken met ouders alléén. Daarin kijken we terug op de spelsessies en komen tot concrete handvatten voor de thuissituatie.
Thema`s als, ‘achter het gedrag kijken’, verbinding maken, afstemmen, positieve communicatie, omgaan met emoties en leidinggeven komen aan bod.

Als jij beter het gedrag en de emoties van je kind begrijpt, als jij leert luisteren naar de boodschap die achter de emotie zit, dan zal je vanzelf geduldiger reageren op emoties en gedrag van je kind. En zo help jij je kind om zelf beter te leren omgaan met zijn eigen emoties.”

Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt dat zij ook zónder ouders naar de therapiesessies zullen komen. De ontwikkeling op die leeftijd vraagt natuurlijk nog steeds om verbinding met de ouders maar ook om meer zelfstandigheid. Betrokkenheid van ouders blijft van groot belang.

Wil je zeker weten of je met je vraag bij mij aan het goede adres bent? Je bent welkom voor een kosteloos oriënterend gesprek van 20 minuten.

Voor wie, de ouder/opvoeder

  • wiens kind laat zien dat het niet lekker in zijn vel zit en moeite heeft om zich te uiten
  • wiens kind vaak bang of angstig is, slecht slaapt of concentratieproblemen heeft
  • wiens kind gedrag -en concentratieproblemen heeft op school
  • zich zorgen maakt over de sociale en emotionele ontwikkeling van zijn kind
  • wie vragen of problemen op het gebied van contact en communicatie met zijn kind ervaart, (luisteren, contact zonder strijd, leidinggeven)
  • wiens relatie met zijn kind na de scheiding beschadiging heeft opgelopen en de verbinding weer wil verstevigen

Hoe
De haptotherapeutische sessies bestaan uit lichaamsgerichte spel- en ervaringsoefeningen. Ze richten zich op de verbinding tussen kind en ouder, waardoor je als ouder ‘achter’ het gedrag kan kijken en meer sensitief wordt voor de taal van je kind. Daarmee help je je kind, om wat er in zijn binnenste omgaat, te ervaren en verwoorden. Naast spelsessies zijn er tussendoor sessies met ouder(s) en therapeut, zonder kind. Daarin kijken we terug op de spelsessies en komen tot concrete handvatten voor de thuissituatie.

Intake
Een eerste afspraak, (gesprek met ouders) en een tweede afspraak, (spelsessie met je kind samen),  zijn bedoeld om de vraag te verhelderen en doelen op te stellen.
Voor de behandeling voor ouders en kind tussen de 0 en 16 jaar dienen beiden ouders akkoord te geven door middel van een handtekening onder de behandelovereenkomst.

Tarief
voor een afspraak van 60 minuten is € 80. Haptotherapie wordt in de aanvullende verzekering vergoed door de zorgverzekeraars. Kijk voor de hoogte van de vergoedingen op de website van je zorgverzekering.

Als Haptotherapeut bent ik aangesloten bij de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Alsmede bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ook ben ik geregistreerd bij de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en aangesloten bij de AIT, Associatie voor Interactiebegeleiding.